Vi är ett familjärt katteri där våra katter lever tillsammans med oss eller våra fodervärdar som familjemedlemmar.

Katterna lever med oss fritt i huset, inte i inhägnader eller begränsade utrymmen.

Jag har inte några hanar hemma då jag av egen erfarenhet vet och anser att katterna kan ha det stressigt av att bo fertila med varandra. Mina hankatter bor därför hos fodervärd och hämtas hem vid parningar och/eller utställningar.

Vi testar för tarmparasiterna Tritrichomonas foetus och Giardia vid behov, samt att vi scannar avelsdjuren innan avel för hjärtsjukdomen hypertropisk kardiomyopati (HCM). De katter som visar tecken på blåsljud/hjärtsjukdom plockas omedelbart ur avel och kastreras.