Enkelt förklarat så innebär det att man som fodervärd inte betalar någon köpesumma för katten och i utbyte får jag som uppfödare och ägare till katten, utställningsrätt samt avelsrätt i vår avel nyttja inom en överenskommen tid eller till ett visst antal kullar.

Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet.

Vid helfoderavtal står jag som ägare och uppfödare till katten, för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring (med avelstillägg) samt alla kostnader som har att göra med avel och utställning.

Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag, det vill säga mat, sand, leksaker och veterinärkostnader inklusive självrisk om besöket inte har med dräktighet eller avel att göra.

Du som Fodervärd är skyldig att hålla katten tillgänglig för uppfödaren då jag önskar nyttja katten för parning, avelstester, utställning och liknande.

En hona på foder ska få sin kull hos fodervärden, eftersom det för katten är mest naturligt. Fodervärden måste vara beredd att passa/ta semester eller dylikt runt de dagar då förlossningen är inplanerad. Ibland kan även kullen behöva extra vård flera veckor efter födseln.

Jag förväntar mig att bli kontaktad när förlossningen startar – som uppfödare är både honkatten och hennes kull mitt ansvar. Fodervärden får också räkna med att jag regelbundet behöver hälsa på under kullens uppväxt, givetvis eftersom jag är uppfödare och ansvarig för alla katter som föds och växer upp under mitt stamnamn, men även för att se hur utvecklingen fortgår, samt lära känna de små liven och kunna urskilja personligheter till köpare och så vidare.

En hane på foder genomför sina parningar hos fodervärden, såvida ingenting annat överenskommits.

En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt kan skrika, jama och vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt både för ägare/fodervärd och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt.

Om problem med oroliga och/eller markerande hankatter uppstår som inte fodervärden kan hantera får vi komma överens om en lösning som fungerar såväl för mig som uppfödare, som för katt och fodervärd.

Då avelskarriären är över vill jag att katten skall få ett bra liv som sällskapskatt hos fodervärden, samt att han/hon kastreras och därefter skrivs ett överlåtelseavtal.

Är du intresserad av att bli fodervärd?

KLICKA HÄR!

Tveka inte att höra av dig, då vi oftast letar någon.